ITCH

ITCH is een door DOLGOZ ontwikkelde methode. De methode heeft als doel om je eigen organisatiespecifieke werkwijze te ontwikkelen voor het uitvoeren van opdrachten en projecten. Hierdoor wordt het uitvoeren van opdrachten en projecten een natuurlijk onderdeel van de werkzaamheden in je organisatie.

ITCH staat voor Inzicht verkrijgen, Traceren, Controleren, Handelen:

  • Inzicht verkrijgen: Zorgen dat het inzicht in de problematiek helder is. Dit inzicht vervolgens uitdragen naar alle lagen van de organisatie
  • Traceren: Achterhalen waar de oorzaken liggen van de problematiek.
  • Controleren: Verifiëren dat op de betrokken lagen van de organisatie draagvlak is voor het wegnemen van de oorzaken van de problematiek
  • Handelen: Samen met de betrokken personen het plan opstellen en uitvoeren om de oorzaken van de problemen weg te nemen

 

Comments are closed.